MADEBYJONG

Een bericht maken

Wanneer je regelmatig informatie met je bezoekers wilt delen, kan dat door berichten aan te maken. Eerst maak je een overzichtpagina van je gepubliceerde berichten aan (Blogpagina). Hier kunnen je bezoekers alle berichten zien de je door de tijd heen gepubliceerd hebt. Afhankelijk van je instellingen, zal het laatste bericht voorop in de rij te zien zijn. Op deze video wordt uitgelegd hoe je zo'n bericht maakt.

Madebyjong 2019 all rights reserved ©